Kategorie

Najnowsze

Galę innnowacyjny nauczyciel w nowoczesne systemy audiowizualne wyposaża firma z Warszawy

Z okazji jubileuszu Innowacyjnej Szkoły, która odbędzie na Zamku Królewskim w Warszawie, przygotowaliśmy specjalne fotoksiążki


Dodany przez Dorota Klimecka | 2016/03/13

Szkolenia energetyczne - dla kogo i po co?
Szkolenia z zakresu szeroko rozumianej energetyki, to ważny etap w karierze zawodowej elektryka.

Dzięki tym szkoleniom, elektryk może zdobyć odpowiednie kwalifikacje, firmowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Dlaczego to takie ważne?

Pamiętajmy, że według prawa polskiego, tytuł elektryka nie jest jednoznaczny z posiadaniem stosownych uprawnień. Konieczne jest ukończenie szkoleń energetycznych, umożliwiających pracę przy określonym napięciu instalacji. Przykładowo, szkolenia energetyczne najniższego stopnia, dopuszczają do pracy przy instalacjach o napięciu maksymalnym 1 kV. Z kolei wysokie stopniem szkolenia, pozwalają elektrykowi wykonywać tak zwany audyt energetyczny.

Elementy szkolenia energetycznego:

1. Szkolenie z zakresu urządzeń elektrycznych, wytwarzających energię elektryczną (bez podziału na progi napięciowe).

2. Szkolenie z zakresu obsługi, konserwacji i naprawy urządzeń, zasilanych napięciem nie przekraczającym 1 kV.

3. Szkolenie z zakresu budowy i funkcjonowania sieci, instalacji i urządzeń, zasilanych napięciem o wartości przekraczającej 1 kV.

4. Szkolenie energetyczne z zakresu obsługi urządzeń energetycznych, których moc wyjściowa przekracza 50 kW.

5. Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń elektrotermicznych - a więc różnego rodzaju zabezpieczeń związane z ochroną przeciwprzeciążeniową itd.

6. Szkolenia z obsługi i konserwacji oświetlenia ulicznego i elektrycznej sieci trakcyjnej (głównie w obrębie torów kolejowych).

7. Szkolenia z obsługi urządzeń elektrycznych o charakterze przeciwwybuchowym.

8. Szkolenia obejmujące szeroko rozumiane urządzenia kontrolno - pomiarowe a więc tak zwaną "pomiarówkę". Szkolenie uprawnia do wykonywania pomiarów różnych parametrów instalacji elektrycznych, takich jak np efektywność energetyczna.

Warto pamiętać, że szkolenia obejmują zarówno stanowiska dozorowe, jak i eksploatacyjne.

Zdjęcia naszego reportera


nauka
kształcenie
wykształcenie
szkolenia