Kategorie

Najnowsze

Galę innnowacyjny nauczyciel w nowoczesne systemy audiowizualne wyposaża firma z Warszawy

Z okazji jubileuszu Innowacyjnej Szkoły, która odbędzie na Zamku Królewskim w Warszawie, przygotowaliśmy specjalne fotoksiążki


Dodany przez Joanna Bogusz | 2014/08/10

System zarządzania środowiskowego - co to jest?
Norma zarządzania środowiskowego, to jeden ze standardów ISO, pod nazwą ISO 14001.

Pierwotnie ISO 14001 funkcjonowało pod nazwą BS 7750, a standard ten opracowany został przez British Standards Institution, czyli czołową niezależną Jednostkę Certyfikującą prowadzącą audyty, certyfikacje oraz szkolenia w zakresie Systemów Standardów ISO.

Od 1996 roku system zarządzania środowiskowego funkcjonuje pod nazwą ISO 14001. Stosowany jest on w kilkuset państwach, gdzie coraz więcej firm stara się o wdrożenie go i utrzymanie. Obecna, aktualna norma funkcjonuje od 10 lat, czyli od roku 2004.

W polskich warunkach certyfikat wydawany jest przez Polski Komitet Normalizacyjny. Wprowadzony został w 2005 r. i ma oznaczenie PN-EN ISO 14001:2005.
Najważniejsze tu jest tzw. podejście procesowe i  ciągłe doskonalenie w działaniach danej organizacji, w oparciu o tzw. cykl Deminga: planuj - wykonaj - sprawdź - działaj (PDCA).

Podstawą działania w zakresie Standardu Zarządzania Środowiskowego jest kryterium identyfikacji aspektów środowiskowych. Polega na stworzeniu rejestru takich aspektów i wyszczególnienia ich znaczenia w działalności danej firmy, czy organizacji. Jeśli udało się przejść ten krok, kolejnym jest budowa celów, zadań i programów środowiskowych.

W praktyce, największe zainteresowanie systemem zarządzania środowiskowego wykazują w turystyce przewoźnicy, obiekty hotelarskie i restauracje. Nie są to też normy obce miastom, np. w Polsce certyfikatem tym pochwalić może się miasto Racibórz. Warto rozważyć zapisanie się na takie szkolenia ISO 14001, gdyż niesie to ze sobą sporo korzyści.

To bardzo ważny system, który wspomaga działania związane z ochroną środowiska i służy zapobieganiu zanieczyszczeniom.
Norma ta jest ważna dla wszelkich firm, czy organizacji, którym przyświeca dobro środowiska, organizacji działających w sektorze publicznym, firm prowadzących działalność produkcyjną, przetwórczą i usługową, w tym i dla lokalnych władz.

Zdjęcia naszego reportera


nauka
szkolenia
szkoła
iso